Blog > Komentarze do wpisu
Trening - zwroty i pozdrowienia
Bardzo często spotykam się z pytaniami o znaczenie słów używanych podczas treningu. Na wielu stronach widnieją "słowniczki" ale niestety pełne rażących błędów.. Dlatego dziś proponuję zapoznać się z kilkoma przydatnymi zwrotami, które nie tylko ułatwią komunikację na macie ale wpłyną również na poszerzenie naszej wiedzy o kulturze i obyczajowości japońskiej.

arigatō - dziękuję (najprostsza forma wyrażenia podziękowania)

dōmo arigatō - dziękuję bardzo

(dōmo) arigatō gozaimasu - dziękuję (bardzo) / * gozaimasu jest wyrażeniem złożonym, honoryfikatywnym czyli ugrzeczniającym, oznacza "być, znajdować się, mieć)

(mo) arigatō gozaimashita - dziękuję (bardzo) / * gozaimashita jest formą czasu przeszłego od gozaimasu; stąd jest to podziękowanie za coś, co już się wydarzyło, post factum

onegai shimasu - zwrot grzecznościowy oznaczający dosłownie "proszę",

składa się z :

o - prefix honoryfikatywny

negai - prośba, marzenie, nadzieja, pragnienieshimasu - grzeczna forma czasownika "robić"

W jo zwrot ten używany jest w znaczeniu "proszę o wspólny trening, chcę z tobą ćwiczyć".

zo - proszę ( ale nie od czasownika "prosić" a w znaczeniu dawania, udostępniania, zachęcania)

W jo: używane np. przez nauczyciela po zakończeniu pokazywania techniki, w sensie "proszę ćwiczyć"

sumimasen - przepraszam ( używane w celu zwrócenia czyjejś uwagi, zapytania kogoś o coś, przeproszenia ale również wyrażenia wdzięczności)

gomen nasai - wyrażenie złożone "przepraszam", "proszę mi wybaczyć"

shitsurei shimasu - dosłwonie "źle się zachowuję", używane w celu wyrażenia chęci przeproszenia kogoś, grzecznościowa forma zwrócenia się do kogoś - takie nasze "proszę mi wybaczyć ten nietakt ale…"

wakarimasu - grzeczna forma czasownika wakaru, oznacza "rozumiem"

shōmen ni rei - zwrot oznaczający "ukłon w stronę głównej ściany", zwyczajowo tam wisi zdjęcie mistrza Ueshiby lub kaligrafia.

zwrot składa się z:

shōmen - front, ściana główna

ni - partykuła kierunku
rei - ukłon

sensei ni rei - "ukłon w stronę nauczyciela"

hajime - "zaczynajcie", "start", "początek", pochodzi od czasownika hajimeru - zaczynać

yame - "kończcie", "stop", "koniec", pochodzi od czasownika yameru - kończyć, porzucać coś, zaprzestawać

Oczywiście w wielu klubach używa się również innych zwrotów ale te wydają mi się być najpopularniejsze i obowiązkowe dla każdego adepta aikido. Jeśli macie jakieś sugestie lub pytania odnośnie słów używanych w waszych sekcjach- piszcie: aoi@o2.pl


* przyjęta transkrypcja długich samogłosek ō oraz ū (makronów) jest zgodna z tradycyjną i poprawioną latynizacją Hepburna.

sobota, 13 sierpnia 2011, znakownia

Polecane wpisy